Naše realizované projekty

      

Podporujeme svět, který mluvit neumí – SVĚT ZVÍŘAT

  • Snažíme se tvořit a prosadit svět, kde lidem záleží na dobrých životních podmínkách zvířat, svět bez krutosti na zvířatech. Věříme, že spokojené budoucnosti lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li součástí řešení zvířata i lidé.

Nadace na ochranu zvířat

Spolupracujeme s Nadací na ochranu zvířat.. Byli jsme součástí dobročinného bazárku na veletrhu For Pets, na který jsme ručně navrhovali motivy pro plátěné ECO tašky. Veškerý výtěžek byl použit na ochranu zvířat! Rozhodli jsme se metaforicky znázornit především život zvířat v zajetí. Ani zvířata velkých rozměrů, jako jsou sloni, nejsou dostatečně silní vůči lidskému zacházení, nosorožci nemají křídla, aby se sebrali a odletěli do své rodné země a přirozeného prostředí, nebo aby transport všech zvířat byl při nejmenším ohleduplný a dostatečně "komfortní", a pak samozřejmě cirkusy a zoologické zahrady, to je kapitola sama o sobě, aneb osud zvířat v lidských rukách.
Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, že na utrpení zvířat se pozitivně upozornit dá jen ztěžka, a i když je nám jasné, že většina lidí radši tyto pravdivé nepříjemné informace o zvířatech a jejich bolestech přeskočí (protože tohle povědomí lidi bolí, tak o tom radši nevědět), řekli jsme si, že třeba alespoň takovéto nenásilné metafory kreslené na plátěných taškách pomůžou upozornit a zároveň přispět alespoň na pár z nich. Na stránkách www.ochranazvirat.cz se dočtete o všech jejich činech a zároveň o tom, jak vy sami můžete zvířátkům pomoci.

Nadace    

Tvoříme (nejen) s dětmi

  • Zprostředkováváme umění a zvyšujeme zájem o ochranu životního prostředí.

Výstava v muzeu na téma Linie v atmosféře (tvorba Hand Art Goods) - OBRAZY BUDOU JIŽ BRZY V PRODEJI

Práce je zaměřena na výtvarný projekt cestování po imaginárních světech atmosféry, realizován v sérii pastelů. Kresby a pastely jsou dokumentem o zachycení snových vizualizací, které se orientují do světa vesmíru. Celý projekt by se také dal pojmenovat jako cestování po vesmírných místech formou představ. Tvorba je východiskem pro výtvarné zadání. Dílo úzce souvisí s výtvarnou činností a umě-leckým životem významného umělce Karla Malicha a zaměřuje se především na jeho abstraktní kresbu pastely.

(V případě zájmu o obraz(y) a více informací nás neváhejte kontaktovat).
     
Linie v Atmosféře / 2018 / abstrakce / pastel, velvetový papír, 140x150cm (tři obrazy skládající se z šesti částí, každý z nich nese svůj vlastní název).

Výtvarná dílna – Tisk z výšky na eko plátěné tašky

Pro žáky 1. tříd základní školy jsme připravili výtvarnou dílnu, která byla zaměřena na výrobu originálních razítek s vlastními motivy a nápadem na jedno ze tří zadaných témat. Tisk se prováděl na naše ekologické plátěné tašky. Výroba razítek byla vysvětlená na principu tisku z výšky, který se děti naučily a fantazii se při tvorbě mez nekladla. Také byl žáčkům představen tisk z hloubky a navíc se děti zapojily do sběru plastových víček.

Razítková dílna Razítka 

Výtvarná dílna - Planeta a životní prostředí v negativu

Vytvořili jsme výtvarnou dílnu pro 2. stupeň základní školy. Cílem tématu bylo zprostředkovat dětem klauzurní práci na téma ekologie a ochrana životního prostředí a upozornit děti na to, jak se lidé chovají k přírodě (přitom by stačil udělat krok k popelnici). Děti měly za úkol vyfotografovat cokoliv na téma Planeta a životní prostředí v negativu. Podařilo se jim zachytit negativum i pozitivum naší planety – odpadky na zemi, pytlík zachycený ve stromě a zároveň poukázaly na krásu čistoty země. Následně z fotografií vytvořily vlastní plakát, který upozorňoval na chování lidí k přírodě.

Naše skvělá planeta Naše planeta 

Dny vědy a umění – Proměna ve slavný obraz

Na pedagogický festival jsme pro děti každého věku připravili uměleckou dílnu, která spočívala v proměně lidí do uměleckých obrazů od známých malířů, jako například Vincent van Gogh, Picasso, Matisse, Dalí, Degas, Duchamp, Gauguin, Chagall, Man Ray a další. Dílna měla několik fází. V první fázi si účastníci vybrali fotografii, ve které chtěli být ztvárněni. Dále jsme je oblékli do kostýmů, které byly podobné oblekům ze známých obrazů, a poté byli nalíčeni podle fotografie. Nakonec se vytvořilo zákulisí a účastníci byli vyfotografováni v co nejpodobnější póze, jako se nacházeli lidé na obrazech. Dílnu využili nejen děti, ale dokonce i dospělí.

Dny vědy a umění 

Umělecko-integračního festival

Vesmírná jízda – dílna, ve které se mohl stát umělcem úplně každý. Dílna byla zaměřena na integraci hendikepovaných skupin do společnosti formou tvůrčích činností. Dílnu jsme založili především na skupinové spolupráci. Každá skupinka zvolila jednoho svého zástupce, kterému vytvořila vesmírný oblek. Zvolený zástupce se tak mohl na malý okamžik stát vesmírným pilotem. Děti měly k dispozici dokonce vesmírnou loď, kterou představovaly dva malé skate boardy, na těch zvolený zástupce soutěžil s druhou skupinkou na předem vymezené soutěžní dráze jak přes betonovou cestu, tak trávník, tudíž se opět závodilo skupinově a děti si musely vzájemně pomáhat a přidržovat se, aby vesmírný jezdec neupadl. Bylo velice povzbudivé vidět děti, jak jsou zaujaté prací, tvorbou a motivované úspěchem z výhry.

INTEGRA JAM 

Galerijní animace pro muzeum

Připravili jsme galerijní animaci pro žáky 2. třídy základní školy, která byla zaměřena na zprostředkování tvorby E. G. Doerella. Cílem animace bylo pomocí výkladu a jednotlivých meziúloh seznámit děti s principy romantické krajinomalby skrz Doerellovo dílo. Děti se také naučily tři pojmy: romantická krajinomalba, plán a horizont.

Galerijní animace Galerijní animace Galerijní animace 

Umění na téma RECYKLACE

  

Další projekty: